Disleksi

Disleksi

Disleksi (özel öğrenme güçlüğü) kişinin zekâsının normal veya normalin sütünde olmasına rağmen verilen eğitimi gerektiği düzeyde alamaması, bilgileri farklı algılamasıdır.

Disleksi (okuma güçlüğü); okurken atlama, anlamı bozma, hızlı okuyamama, harf-ses uyum bozukluğu, harflerin veya hecelerin yerlerini değiştirme, heceleme ya da anlamakta zorluk çekme gibi birtakım bozuklukların kişide görülmesidir.  

Diskalkuli (aritmetik bozukluk); matematik terimleri, kavramları anlayamama, sayı ve sembolleri tanımada zorluk çekme, sayıları toplamayı unutma gibi bozuklardır.

Disgrafi (yazma güçlüğü); okunaksız ve düzensiz yazı, yazım hataları, bazı harf, rakam ve sözcükleri ters yazma, sözcükler arasında mesafe bırakmadan ya da kelimeyi birkaç parçaya bölerek yazma gibi bozukluklara rastlanır.

Sizlerde çocuğunuzda bu tarz belirtilere rastlıyorsanız en kısa sürede bir uzmana başvurmada fayda vardır. Ne kadar erken özel eğitim verilirse disleksi belirtileri de bir o kadar kendini geriletir.

Özel Elit Gökkuşağı Otizm ve Dil Konuşma Merkezi’mize gelerek bu konuda alanında uzman eğitimcilerimizden yardım alabilirsiniz.

Özel Elit Gökkuşağı Otizm ve Dil Konuşma Merkezi

Disleksi

Özel Elit Gökkuşağı Otizm ve Dil Konuşma Merkezi | elitrehabilitasyon.com