Duyusal Bütünleme

Duyusal Bütünleme

Duyusal Bütünleme Nedir?

Duyu bütünleme, çevreden gelen duyusal uyarıların beyin tarafından bütünleşip yorumlanması anlamına gelir. Yani doğuştan gelen bir nörobiyolojik süreçtir. Duyusal bütünleme bozukluğu da duyusal bilgilerin beyinde entegre edilmediği, organizesin olmadığı ve gelişim, davarnış ve bilgi işleme de çeşitli derecelerde problemler üreten bir bozukluktur.

Duyu bütünleme üç temel duyuya odaklanır: Dokunsal, vestibüler ve propriyoseptif. Bu üç duyu arasındaki bağlantı doğumdan önce oluşmaya başlar ve kişi olgunlaştıkça bu duyuları onunla birlikte gelişir. Bu üç duyu birbiriyle bağlantılı olduğu gibi beyinde diğer sistemlerle de bağlantılıdır. Temelde bu üç duyu çevremizdeki farklı uayarnları deneyimlememize, yorumlamamıza ve bunlara yanıt vermemize izin verir.

Dokunsal işlev bozukluğu şu davranışlarda görülebilir:

  • Dokunulmaktan hoşlanmaz
  • Belirli kıyafetleri giymez
  • Belirli dokulu yiyecekleri sevmez
  • Saçının ve yüzünün yıkanmasını sevmez
  • Ellerini kirletmekten kaçınır

Özel Elit Gökkuşağı Otizm ve Dil Konuşma Merkezi’mizde kendi bünyesinde kayıtlı olan öğrencilere duyu bütünlemesi sağlamak, çevresi ile vücudu arasında bağlantı kurmasına yardımcı olarak farkındalığını arttırmak, duyu algı motor gelişimini pekiştirmek, fizyoterapi eğitimi alan çocuklarda ise kaslarını gevşetip vücut algısını oluşturabilmek amacıyla terapi uygulanmaktadır. Bu eğitim hipoterapi eğitimi alması uygun görülen öğrencilere verilmektedir.

Özel Elit Gökkuşağı Otizm ve Dil Konuşma Merkezi

Duyusal Bütünleme

Özel Elit Gökkuşağı Otizm ve Dil Konuşma Merkezi | elitrehabilitasyon.com