Ergoterapi

Ergoterapi

Ergoterapi Nedir?

Ergoterapi anlamlı ve amaçlı aktivitelerle sağlığı ve refahı geliştiren birey odaklı bir sağlık mesleğidir. Ergoterapinin  amacı bireylerin günlük yaşam aktivitelerine katılımını sağlamaktır. Ergoterapistler kişi ve toplulukların istedikleri, ihtiyaç duydukları veya kendilerinden beklenen aktiviteleri yapabilme becerilerini geliştirerek veya aktiviteyi ya da çevreyi kişilerin katılımını daha iyi sağlayabilecek şekilde düzenleyerek bu amaca ulaşmaya çalışırlar.

Ergoterapi Kimlere Uygulanır?

Ergoterapi, herhangi bir sağlık sorunu nedeniyle vücut yapısı ve işlevlerinde bozukluğu olan kişilere, yer aldığı sosyal ya da kültürel azınlık grup nedeniyle toplumdan dışlanmış ya da  katılımı kısıtlanmış tüm kişilere uygunabilen bir terapidir.

Ergoterapiye Kimler İhtiyaç Duyar?

 • Duyu Bütünleme Bozuklukları olanlar
 • Dikkat Bozukluğu Ve Hiperaktiviteli Bireyler
 • Serebral Palsi
 • Down Sendromu
 • Gelişimsel Kordinasyon Bozukluğu
 • Kas Hastaliklari /Ortopedik Yaralanmalar
 • Denge problemleri
 • Otizm
 • Görsel İşlemleme Bozukluğu
 • Zeka Geriliği
 • Disleksi
 • Disgrafi (Yazma Bozukluğu)
 • Nörogelişimsel Problemler
 • Büyüme Ve Gelişim Problemi
 • Oyun Ve Sosyalleşmede Problemleri olanlar
 • Öz Bakim Beceri Sorunları
 • Bilişsel Bozukluk
Özel Elit Gökkuşağı Otizm ve Dil Konuşma Merkezi

Ergoterapi

Özel Elit Gökkuşağı Otizm ve Dil Konuşma Merkezi | elitrehabilitasyon.com