Gelişim Geriliği

Gelişim Geriliği

Gelişim Geriliği, çocuk ve erişkinleri birbirinden ayıran en önemli özellik, çocukların sürekli büyüme ve gelişme içinde olmalarıdır. Fetal dönemde ve doğumdan sonraki ilk aylarda, merkezi sinir sisteminin büyüme ve gelişme süreci hızlıdır. Büyüme; hücre sayısı ve hücre büyüklüğündeki artış ile beden hacminin ve kitlesinin artışı, gelişme; hücre ve dokuların yapısal değişimle biyolojik işlev kazanmasıdır. Gelişimin erken dönemlerinde biyolojik faktörler rol oynar sonraki dönemlerde ise çevresel faktörler önem kazanır.

Çocuğun gelişiminin olması gereken zamandan daha geç işlemesi gelişim geriliği olarak tanımlanabilir. Gelişme geriliği; konuşma ve dil gelişimi, motor gelişim, sosyal gelişim ve bilişsel gelişim alanlarındaki gerilik olarak ortaya çıkabilir. Çoğu çocukta birden fazla gelişim alanında gerilik de görülmektedir. Çocuklarda gelişim geriliği farklı nedenlerden kaynaklanmaktadır. Bu durum hem biyolojik nedenler hem de çevresel şartlardan kaynaklı nedenlerdir. Erken teşhis ile çocuktaki gelişim geriliğinin önüne geçilebilir ve bu durum bertaraf edilebilir.

Gelişim Geriliği Olduğu Nasıl Anlaşılır?

Gelişim geriliğini ailelerin ya da çocuğun bakımından sorumlu olan kişilerin anlaması zordur. Bu aşamada ailelerin dikkatli olması önemlidir. Eğer çocukta bazı beceriler akranlarına oranla geriden gelerek gelişiyorsa ya da gelişme yoksa bir uzmanla görüşmekte fayda vardır. Yürüme, konuşma gibi becerilerin her çocukta farklı zamanlarda kazanılacağına dair halk arasındaki inançlar ailelerin bu rahatsızlığı teşhis etmesini oldukça zorlaştırır. Bu nedenle gelişim geriliği için bir önlem alınması gerekir.

Her çocuğun mutlaka düzenli aralıklarla güvenilir bir pedagoga görünmesinde yarar vardır. 0-3 yaş arası dönemde mutlaka her çocuğun yılda iki defa bir pedagog kontrolünden geçmesi doktorlar tarafından önerilmektedir. 3 yaşını geçen çocukların da yılda bir kez pedagog kontrolünden geçmesi gerekmektedir. Gelişim geriliği pedagoglar tarafından şüphe sonucunda yapılan Denver II Tarama testi ile anlaşılmaktadır. Erken teşhiste gelişim geriliği tedavisi oldukça hızlı gerçekleşir. Bu nedenle düzenli pedagog randevuları oluşturmak her açıdan fayda sağlayacaktır.

Özel Elit Gökkuşağı Otizm ve Dil Konuşma Merkezi

Gelişim Geriliği

Özel Elit Gökkuşağı Otizm ve Dil Konuşma Merkezi | elitrehabilitasyon.com