Özel Eğitimde Kaynaştırma

Özel Eğitimde Kaynaştırma

Özel eğitimde kaynaştırma, özel eğitim ihtiyacı olan kişilerin her tür ve aşamada diğer kişilerle karşılıklı etkileşim içinde bulunmalarını ve eğitim amaçlarını en üst düzeyde gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla bu kişilere destek eğitim hizmetleri sunularak yaşıtlarıyla beraber tam zamanlı ya da özel eğitim sınıflarında yarı zamanlı olarak verilen eğitimdir.

Kaynaştırma yoluyla eğitim yapılan okullarda özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin eğitim performansları ve ihtiyaçları doğrultusunda Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı hazırlamak amacıyla BEP (Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı) geliştirme biriminin oluşturulması zorunludur. Öğrenci için bireyselleştirilmiş eğitim programı okulda uygulanan genel eğitim programına göre hazırlanır.

Kaynaştırmanın amacı özel eğitime ihtiyacı olan bireyi “normal” hale getirmek değil, onun ilgi ve yeteneklerini en iyi şekilde kullanmasını sağlamak için toplum içinde yaşayabilmesini sağlamaktır. Ayrı olarak verilen eğitim ne kadar iyi olursa olsun yaşadığı toplumda kabul edilmiş olmasını görmek eğitimde önemli bir yere sahiptir. Bu yüzden özel eğitim gören bireylerin mümkün mertebe yaşıtlarıyla bir arada eğitim alması gerekmektedir.

Özel Elit Gökkuşağı Otizm ve Dil Konuşma Merkezi

Özel Eğitimde Kaynaştırma

Özel Elit Gökkuşağı Otizm ve Dil Konuşma Merkezi | elitrehabilitasyon.com